Skip to main content

Profile

Full name:
Wszechkryzys a sprawa polska

Member since:
2021-01-01 20:12:18

Tags:
#antropocen # wszechkryzys # geopolityka # klimat # infrastruktura

Co tu robimy?
Dyskutujemy tu o wpływie Wszechkryzysu na nasze życie w wielu aspektach: środowiska naturalnego, (geo)polityki, infrastruktury społecznej i technicznej i co nam jeszcze się wyda ważne.
Na forum pojawiają się wiadomości ze starannie wyselekcjonowanych źródeł zewnętrznych, oraz posty i komentarze naszych użytkowników.

Forum jest zasadniczo otwarte, ale w razie potrzeby może być okresowo moderowane.

Kurator forum:
@petros@friendica.wprzemianie.pl

Forums:

This website uses cookies to recognize revisiting and logged in users. You accept the usage of these cookies by continue browsing this website.