Skip to main content

reshared this.


Każda społeczność, państwo czy niepaństwo, potrzebuje równowagi. Przeklęty #totalitaryzm i #kapitalizm znormalizowały zasadę "zwycięzca bierze wszystko". A sfrustrowani łże-buntownicy przerobili ją na teraz-kurwa-my, zgodnie z zasadą, że były niewolnik jest najgorszym katem dla swoich niewolników.

Jak przedtem w trumpistowskiej Murice, tak teraz w Rzeczypispolitej obserwujemy demontaż wszelkich zabezpieczeń, alarmów, "checks and balances" chroniących przed politycznym Czarnobylem.

A już szczególnie przerażające jest, że ta demolka przetrwa swoich sprawców i co najmniej przez dwie kadencje po nich (założywszy konsekwencję i dobrą wolę następców) będzie się to reperować, drżąc, żeby komuś znów nie przyszło do głowy zostać pieprzonym Ojcem Narodu...
Senat odrzucił kandydaturę Piotra Wawrzyka na Rzecznika Praw Obywatelskich. Opozycja szuka kandydata, którego zaakceptuje Porozumienie

This website uses cookies to recognize revisiting and logged in users. You accept the usage of these cookies by continue browsing this website.