Skip to main content


Dlaczego ptaki latają w kluczu


#przywódcy #władza #samoorganizacja

Brałem ostatnio udział w rozmowie na temat przewodnictwa, przywództwa i władzy w samoorganizujących się społecznościach.

Została mi z tego bardzo ważna metafora społeczności (i jej liderów) jako klucza ptaków.

Zasadniczo, jak sobie przeczytacie ten artykuł, to będziecie wszystko wiedzieć o tym konkretnym aspekcie:
-- dlaczego istoty łączą się w społeczności (nawet krótkoterminowe -- klucz ptaków migrujących to taka affinity group)
-- dlaczego warto szukać optymalnej (dla danego przypadku) struktury i dynamiki grupy.
-- dlaczego liderzy powinni być regularnie wymieniani i każdy powinien umieć i móc prowadzić.

https://www.crazynauka.pl/dlaczego-ptaki-lataja-kluczu/

This website uses cookies to recognize revisiting and logged in users. You accept the usage of these cookies by continue browsing this website.