Skip to main content


Mięso "in vitro"


Tuzy kapitalizmu (przypadkowo powiązani z projektami kolonii pozaziemskich) Bill i Jeff, zapowiedzieli poważne inwestycje w rozwój technologii produkcji (i obniżkę cen) "czystego mięsa" namnażanego in vitro.

Abstrahując od ostatecznej oceny, jakie aspekty wpływu umasowienia tej technologii wydają się Wam najistotniejsze?

!Wszechkryzys a sprawa polska
#invitro #mięso #żywność
This entry was edited (5 months ago)
@Keph I żeby nie było: ja nie uważam kapitalistów ani za głupich, ani za ograniczonych, tylko za niegodziwych skurwysynów (przy czym jest to stopniowalne w proporcji do wielkości ich majątku pochodzącego z "dochodu pasywnego"). Należy przy tym pamiętać, że typowy piewca kapitalizmu, szczególnie w Polsce, albo w ogóle kapitalistą nie jest, albo jego dochód pasywny jest na poziomie ledwo wystarczającym na bieżące potrzeby. Więc na mojej skali ciężko go nawet zaznaczyć.

Co powiedziawszy, podkreślę: kapitaliści miewają bardzo dobre pomysły. Podstawowe jest jednak pytanie: dla kogo dobre?
@
Ok, tu jest trochę mojej perspektywy: dla mnie dominującym aspektem jest polityczny.

1. Kolejny kawałek władzy przesuwa się właścicieli ziemi do właścicieli technologii. Wciąż posuwamy się ścieżką od zbieracza-łowcy, przez pasterza, rolnika do industrialisty. I nie, nie ma to nic wspólnego z większym zaawansowaniem technologicznym, tylko ze strukturą własności środków produkcji.

2. Kolejny obszar ludzkich potrzeb zostaje zawłaszczony przez kapitał. Im bardziej marginalizujemy naturalne sposoby pozyskiwania żywności, tym mniejszy staje się wpływ ludzi (w sensie lokalnych społeczności) na ich bezpieczeństwo żywnościowe. I, oczywiście, tym większe uzależnienie od dysponentów metod i infrastruktury niezbędnej do produkcji.

3. Ograniczenie sektora produkcji rolnej (w tym przypadku mięsa) do poziomu dóbr luksusowych pozwoli też zwiększyć kontrolę nad producentami tradycyjnymi.

I owszem, cieszę się, że mamy przed sobą zmierzch przemysłowej hodowli. I że będzie więcej żywności roślinnej. Ale te nowe technologie powinny być dokładnie tak samo dostępne, jak są obecne technologie hodowlane i przetwórcze.

@Witold Permakultura mógłby wiecej o tym powiedzieć, ale rzadko tu bywa.
@

This website uses cookies to recognize revisiting and logged in users. You accept the usage of these cookies by continue browsing this website.