Skip to main content


Korpomedia: Cenzura linków/wpisów o #fediverse albo innych konkurencyjnych usługach?


Heja,
Czy macie jakieś (najlepiej udokumentowane) przykłady blokowania lub usuwania przez #facebook, #twitter czy #Google linków i wzmianek na temat #fediwersum i innych konkurencyjnych usług?

This website uses cookies to recognize revisiting and logged in users. You accept the usage of these cookies by continue browsing this website.