Skip to main contentVirtual meetings / MMORPG environments?


I recently had an opportunity to test https://gather.town during an educational RPG session. While a bit pixelated, it looks like a good starter for virtual events with some twist. At least less boring than zoom or such.
Now, how complex and resource-hungry would it be to deploy a similar environment based on some FOSS and self-hosted #MMORPG platform? And possibly with less pixelisation?
The reason to ask is twofold:
1. Security / privacy
2. Economic (Gather Town prices are steep)
This entry was edited (3 months ago)

reshared this.


Polityka pytań


Ważne jest, aby jasno powiedzieć, że nie wiemy – z dwóch powodów. Po pierwsze dlatego, że tak się składa, iż jest to prawda. Nie wiemy, jak możemy położyć kres obecnej katastrofie. Mamy pomysły, ale tak naprawdę nie wiemy.

A po drugie dlatego, że polityka pytań bardzo różni się od polityki odpowiedzi. Jeśli znamy odpowiedzi, naszym obowiązkiem jest wyjaśnić je innym. To właśnie robi państwo, to właśnie robią partie postępowe. Jeśli mamy pytania, ale nie mamy odpowiedzi, to musimy je wspólnie przedyskutować, aby spróbować znaleźć drogę naprzód. „Preguntando caminamos”, jak mówią Zapatyści: pytając, idziemy.


Gość: Jędrzej Czerep W najludniejszym kraju Afryki oburzenie wywołuje porwanie kilkudziesięciu studentów. To kolejne takie zdarzenie w ciągu kilku tygodni, bo masowe uprowadzenia z placówek edukacyjnych stały się dochodowym biznesem. Tym bardziej, że miejscowe władze wolą z przestępcami negocjować, niż zwalczać ich siłą. O nigeryjskim kryzysie bezpieczeństwa opowiada dr Jędrzej Czerep, analityk ds. afrykańskich w […]You are Not Alone: RIPE Community Resilience


The continued resilience of the RIPE community during the COVID-19 pandemic has helped the Internet keep running. This hasn't been easy, but we're in it together! Vesna Manojlovic draws a parallel between universal human needs and OSI model networking abstraction layers.
https://labs.ripe.net/author/becha/you-are-not-alone-ripe-community-resilience/

#sustainability #community #covid19 #diversity #ripeThere is an ancient concept of dharma, which means, essentially, right behavior. It includes such seemingly basic concepts as not taking more than you need, not deceiving or stealing, contributing to the well-being of other people, and not harming others in any other way as well.


#Covid, #geopolityka, teorie spiskowe i wszechoportunizm kapitalizmu.


Konkluzje po przeczytaniu tekstu:

1. Rysuje się podział świata, jak pisał Popkiewicz (https://biznesalert.pl/koronawirus-gospodarka-energetyka-ropa/) na trzy strefy.

1.1. Zielona. Kraje uprzywilejowane, które będą w stanie (o ile zechcą) szczepić swoich obywateli masowo co roku, czy jak tam trzeba będzie, przeciwko kolejnym mutacjom (i pewnie kolejnym plagom). Z czasem większość z nich rozwinie produkcję szczepionek, oryginalnych lub licencjonowanych, i tak przemysł pandemiczny stanie się kolejnym "samograjem" gospodarki kapitalistycznej.

1.2. Żółta. Kraje klienckie, niezdolne do uruchomienia własnej produkcji i pozostające poza systemami wsparcia politycznego (EU), będą lepiej lub gorzej grać w "dyplomację szczepionkową", starając się w każdej rundzie uzyskać jak najwcześniej i jak najtaniej dostęp do ilości szczepionki, wystarczającej przynajmniej na uniknięcie zapaści gospodarczej i politycznej. Pojawia się więc potężne narzędzie nacisku politycznego, które pozwoli łatwo kontrolować kraje "żółte" i trzymać w ryzach niepokorne kraje "zielone-bis", którym nie będzie się uśmiechać spadek do strefy żółtej.

1.3. Czerwona. Kraje od lat piętnowane jako "przeludnione", jako balast dla ludzkości. Skolonizowane i trzymane w podległości, mogą liczyć jedynie na "pomoc humanitarną" (o ile lokalni szaleńcy u władzy na nią pozwolą) w takim stopniu, żeby miał kto wydobywać surowce, obsługiwać turystów czy sadzić drzewa w kolejnych prywatnych megarezerwatach. Ich główną rolą będzie jednak zapewnienie populacji nosicieli. Wirus, który nie zaraża ciągle nowych organizmów, nie mutuje. A wirus, który nie mutuje, nie generuje corocznego popytu na kolejną wersję szczepionki, co jest niedobre dla gospodarki (a więc dla ludzkości). Dlatego tak ważne jest, aby istniała duża populacja, w której wirus i jego następcy będą sobie żyć, mutować i kreować popyt.

2. Na to, oczywiście nałożą się polityki poszczególnych państw i bloków. Już wiadomo, gdzie np. prokuratorzy uznawani są za wartych ochrony bardziej od nauczycieli. Tam, gdzie szczepienie będzie przywilejem, pozwalającym na swobodne podróże, lepszą pracę, czy udział w spotkaniach z innymi, pojawią się kolejne podziały i stygmatyzacja tych, którzy go nie dostąpią. Zielone paszporty to dopiero początek.

3. Czy to jest spisek?

Osobiście nie sądzę. Ale nie ma to specjalnie znaczenia. Złożoność procesów globalnego kapitalizmu stworzyła okazję do kolejnego zacieśnienia władzy nielicznych nad licznymi. Dobry trening kapitalistycznych funkcjonariuszy biznesu i państwa pozwolił im szybko zareagować i wykorzystać sposobność. Oto kolejny przykład wszechoportunizmu kapitalistycznej cywilizacji -- po raz kolejny my dostajemy kryzys, a nasi właściciele -- profity.
I nie trzeba do tego żadnych spisków ani tajnych planów.

https://oko.press/warianty-koronawirusa-czy-trzeba-sie-ich-bac/

This entry was edited (3 months ago)


Dziś odbywają się wybory do Wspólnoty Madrytu. Szczególne emocje budzą w nich obcokrajowcy o ciemnym kolorze skóry: bez których na stołach nie byłoby papryki, ale którzy są świetnym straszakiem napędzającym głosy skrajnej prawicy. 🎶 W nagraniu wykorzystałem fragment utworu: Kase.O – Ringui Dingui (con SFDK) 🎶 Nagranie jest już także dostępne do odsłuchania w aplikacjach: […]Trochę to fascynujące, jak obserwowanie nadciągającej lawiny.
Ultrakatolicki Ordo Iuris na uczelniach buduje młodzieżówkę. Razem z Węgrami uruchamia akademicki „motor konserwatywnego przebudzenia”.
[attachment type='link' url='https://oko.press/ordo-iuris-siega-po-mlodych-na-uczelniach/' title='Ordo Iuris sięga po młodych na uczelniach, zapowiada własny projekt akademicki i konserwatywne odrodzenie' image='https://oko.press/images/2020/01/ordo1.jpg'][/attachment]

This entry was edited (3 months ago)


Any Zot-centric discussion place here?


Due to my serious interest in using decentralised networks to develop #decentralised #society, I am looking for a place to discuss various aspects of #ZOT family (#Hubzilla, #Zap & #Osada ). From what I read on Git, they seem to form a nice triad that could become useful in the process I have in mind.

Zap and Osada do one thing (social networking) and do it well.
Use Osada if you want a really good ActivityPub server, and use Zap if you want or need nomadic identity and much stronger privacy than the fediverse can offer.
Use Hubzilla if you actually know what a ‘platform’ is and want to build something great (decentralised communities and cities with shoppes and businesses that all respect your freedom) rather than than just waste your life in idle chit-chat.

Anyone here interested in discussing this topic both from the technical and sociopolitical angle? Or do you know a place? My Mattermost is available if needed.

At https://tepewu.dev we also have small test instances of Zap and Osada. Hubzilla is expected soon.

This entry was edited (3 months ago)


Arystoteles rozróżniał cztery rodzaje oligarchii. Wymienił je w swojej Polityce:

Pierwszy jej rodzaj występuje, jeśli większa liczba obywateli posiada majątek, lecz mniejszy, nie nazbyt wielki. Kto taki majątek zdobędzie, ma możność brać udział w życiu publicznym, że zaś uczestniczących w nim jest mnóstwo, więc z konieczności nie ludzie, lecz prawa władają.
Jeśli zamożnych ludzi jest mniej niż w poprzednim wypadku, ale większym rozporządzają majątkiem, to powstaje drugi rodzaj oligarchii, bo mając większe środki, większe podnoszą roszczenia. Dlatego sami wybierają spośród innych obywateli ludzi wchodzących do rządu państwa i odpowiednie prawo w tym względzie wydają, ponieważ nie są jeszcze dość silni, by przez prawa rządzić.
Jeśli zaś stan ten spotęguje się przez to, że jest ich jeszcze mniej, a większe mają majątki, powstaje trzeci stopień oligarchii, w której oni to sobie samym nadają urzędy, ale na podstawie prawa postanawiającego, że w razie śmierci któregoś syn obejmuje po nim urząd.
Czwarty, najbardziej zdegenerowany rodzaj oligarchii, występuje wtedy, gdy majątki ich i liczba zwolenników wzrosną nadmiernie, to będzie to panowanie wielmożów, które bliskie jest monarchii, i nie prawa wówczas, lecz ludzie są wszechwładnymi panami.
https://pl.wikipedia.org/wiki/Oligarchia#Arystoteles_o_oligarchii

Aristotle distinguished between four types of oligarchy. He listed them in his Politics:

The first kind of oligarchy occurs when a greater number of citizens possess wealth, but smaller, not too great. Whoever acquires such wealth can take part in public life, and since there are many who take part in it, it is necessarily not the people but the laws that rule.
If the number of wealthy people is less than in the previous case, but they have more property at their disposal, a second kind of oligarchy arises because having greater means, they raise greater claims. For this reason, they themselves choose from among other citizens the men who will enter the government of the State, and issue the appropriate laws, since they are not yet strong enough to rule by law.
If, on the contrary, this condition is aggravated by the fact that there are still fewer of them, and that their possessions are greater, there arises a third degree of oligarchy, in which they themselves confer office, but on the basis of a law stipulating that on the death of one son he succeeds him in office.
The fourth and most degenerate type of oligarchy, occurs when their estates and the number of their followers increase in excess; this is the rule of the magnates, which is close to a monarchy, and not the laws, but the people are the omnipotent masters.Porucznik Rżewski wyszedłszy na ganek, wskoczył na siodło i pocwałował majdanem, aż się kurz za nim podnosił. Przecwałowawszy dwie wiorsty zatrzymał się:
- Job twoju mać, a koń gdzie?!
Zwymyślawszy się od ostatnich pogalopował z powrotem.


Gość: Adam Kotleszka W cieniu zamieszania wokół tworzenia zamkniętych rozgrywek przez najbogatsze europejskie kluby, identyczny projekt powstaje w Afryce. Nie napotka tam na problemy, które zatrzymały Superligę, bo kibice nie są tak zorganizowani, a świeżo wybrane władze konfederacji zarządzającej piłką na kontynencie są pod kontrolą największego promotora tego pomysłu. O problemach, z jakimi zmaga się […]


Moar Time!


I need to stretch time. Any reasonable offer considered. Pleeeeaseee.


Pół wieku temu mieszkańcy Nauru mogli się licytować na grubość portfela z obywatelami Arabii Saudyjskiej, ale niedługo potem popadli w nędzę. Dziś znów zarabiają przyzwoite pieniądze, choć na niedoli innych. 🙏 To wideo powstało dzięki wsparciu widzów w serwisie https://patronite.pl/dzialzagraniczny​​ 🙏Pora na nową apostazję


„Podobnie dziedzictwo narodowe, spuścizna, utożsamianie się z dokonaniami i wartościami reprezentowanymi przez przodków jest podlegającym ochronie dobrem osobistym. (…) Oczernianie wspólnoty, która wywarła doniosły wpływ na ukształtowanie osobowości człowieka, stanowi formę poniżenia jego godności. Sfera przekonań, poglądów i wyobrażeń jednostki na temat wspólnoty, z którą się utożsamia, zaliczana do integralności psychicznej człowieka, wchodzi w zakres jego dobra osobistego (…) "
„Poczucie dumy i tożsamości narodowej” to dobro osobiste i może je naruszyć książka naukowa — stwierdziła sędzia w sprawie dwójki historyków

This entry was edited (3 months ago)


Do rybaków z małej wioski w ogarniętym wojną domową Jemenie uśmiechnęło się szczęście, bo znaleźli surowiec, który jest droższy od złota. Choć wśród naukowców nie ma nawet powszechnej zgody co do tego, jak powstaje. 🙏 To wideo powstało dzięki wsparciu widzów w serwisie https://patronite.pl/dzialzagraniczny​​ 🙏


No individual death among human beings is important. Someone who dies leaves his work behind and that does not entirely die. It never entirely dies as long as humanity exists. [...]
The work of each individual contributes to a totality and so becomes an undying part of the totality. That totality of human lives — past and present and to come — forms a tapestry that has been in existence now for many tens of thousands of years and has been growing more elaborate and, on the whole, more beautiful in all that time. [...] An individual life is one thread in the tapestry and what is one thread compared to the whole?

Isaac Asimov, Robots and Empire
This entry was edited (3 months ago)

This website uses cookies to recognize revisiting and logged in users. You accept the usage of these cookies by continue browsing this website.