Skip to main content


Nieważne jak....


...Nie chowaj głowy w dół lecz leć jak ptak. On nie pyta gdzie rozkłada skrzydła, podąża przed siebie lecz tego nie wyzna. Ma swą drogę i gna przed siebie, a potem delikatnie opada we mgle....

https://www.youtube.com/watch?v=nduNMc_p76M

This website uses cookies to recognize revisiting and logged in users. You accept the usage of these cookies by continue browsing this website.