Skip to main content


Bo ta wiara poprowadziła mnie na sam szczyt,
Bo właśnie wiara nauczyła mnie jak mam żyć,
Bo wierzyłam ,że się uda nigdy nie odpuszczałam,
Stałam tam tylko w marzeniach a marzenia wygrałam...

This website uses cookies to recognize revisiting and logged in users. You accept the usage of these cookies by continue browsing this website.